Πίρος σύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού κλείστρου για ψυκτικές πόρτες περιστροφικές, συντήρησης-κατάψυξης.

Κατάλληλο για:

500TN 603LWT 604LWT GV5 740LWT 745LWT 750LWT

SKU: Πίρος σύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού κλείστρου. Category:

Description

Additional information

ΠΙΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ CSI