Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού, δεξί για ψυκτικές πόρτες συρόμενες, συντήρησης-κατάψυξης.

Κατάλληλο για:

480PGV 480LWT 480LT 480TN 480PT

480ST 485LWT 490LWT 450GV

SKU: Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού, δεξί, 480PT / 480LT / 480TN... Category:

Description

Additional information

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΟΧΛΟΣ