Εσωτερικό κλείστρο CSI για ψυκτικές πόρτες περιστροφικές, συντήρησης-κατάψυξης.

Κατάλληλο για:

500TN 603LWT 604LWT GV5 740LWT 745LWT 750LWT

SKU: Εσωτερικό κλείστρο CSI, 500TN / 603LWT / 604LWT.... Category:

Description

Additional information

ΚΛΕΙΣΤΡΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ CSI