• Πιστοποιήσεις ΙSO 9001, 14001 & OHSAS 18001

  • ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001

  • ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001

  • Οι περιστροφικές πόρτες, καθώς και οι συρόμενες οριζόντιας και κάθετης ολίσθησης  φέρουν πιστοποίηση CSI.

  • Πιστοποίηση CSI για το κλείστρο ασφαλείας 13KIT501