• Τερματικός διακόπτης αυτοματισμού

  • Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

  • Περιστροφική πόρτα ιδανική για γραφεία, χώρους τεχνικής δραστηριότητας, wc.

  • Περιστροφική πόρτα "flip flap" κατάλληλη για διαχωρισμό χώρων με συχνή διέλευση.

  • Πόρτα ταχυκίνητη κάθετης ολίσθησης, ιδανική για το διαχωρισμό χώρων σε βιομηχανικά & εμπορικά κτίρια.

  • Λυόμενοι ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης & κατάψυξης

  • Προφίλ αλουμινίου πάχους 151mm ,490LWT / 750LWT...

  • Προφίλ PVC για διπλό λάστιχο / 480LWT / 740LWT / VSD

  • Λάστιχο παράθυρου 4mm για πόρτα με πάχος 40mm

  • Ηλεκτρική θερμική αντίσταση 30W/m-220V

  • Αρχή άνω οδηγού δεξιός...