Τερματικός διακόπτης αυτοματισμού για συρόμενες πόρτες ψυκτικού θαλάμου.

Κατάλληλος για:

PLCL / PLCE

SKU: Τερματικός διακόπτης αυτοματισμού Category:

Product Description

Additional Information

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

PLCL / PLCE