Προφίλ αλουμινίου κόντρα κάσας, διατίθεται σε μήκος 6500mm

Κατάλληλο για:

500TN 603LWT 604LWT 740LWT 480LT 480LWT

480TN 480PT450GV 480PGV VCD 480CA VA-E-VIENI

SKU: Προφίλ αλουμινίου κόντρα κάσας , 603LWT / 480TN / 480 LT.... Category:

Description

Additional information

ΠΡΟΦΙΛ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ