• Περιστροφική πόρτα "flip flap" κατάλληλη για διαχωρισμό χώρων με συχνή διέλευση.