• Περιστροφική πόρτα ιδανική για γραφεία, χώρους τεχνικής δραστηριότητας, wc.