• Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

 • Περιστροφική πόρτα ιδανική για γραφεία, χώρους τεχνικής δραστηριότητας, wc.

 • Περιστροφική πόρτα "flip flap" κατάλληλη για διαχωρισμό χώρων με συχνή διέλευση.

 • Συρόμενη πόρτα χωρίς κάσωμα, ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

 • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

 • Συρόμενη πόρτα ιδανική με κάσωμα για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

 • Περιστροφική πόρτα με διακίνηση ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

 • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -18°C.

 • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -22°C.

 • Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -18°C.

 • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -25°C.

 • Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους για θερμοκρασία έως -25°C.