• Συρόμενη πόρτα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως-5°C.