• Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -45°C.