• Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -40°C.