• Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους για θερμοκρασία έως -30°C.