• Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους για θερμοκρασία έως -25°C.