• Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -18°C.