• Συρόμενη πόρτα ιδανική με κάσωμα για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.