• Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

  • Συρόμενη πόρτα χωρίς κάσωμα, ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

  • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

  • Συρόμενη πόρτα ιδανική με κάσωμα για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

  • Περιστροφική πόρτα με διακίνηση ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

  • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα & με διακίνηση ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

  • Συρόμενη πόρτα με διακίνηση ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.