ΠΟΡΤΕΣ FLIP FLAP MTH


  • Περιστροφική πόρτα "flip flap" κατάλληλη για διαχωρισμό χώρων με συχνή διέλευση.