ΠΟΡΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΜΤΗ


 • Συρόμενη πόρτα χωρίς κάσωμα, ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

 • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

 • Συρόμενη πόρτα ιδανική με κάσωμα για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

 • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -18°C.

 • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -22°C.

 • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -25°C.

 • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -30°C.

 • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -40°C.

 • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -45°C.

 • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα & με διακίνηση ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

 • Συρόμενη πόρτα με διακίνηση ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

 • Συρόμενη πόρτα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως-5°C.