• Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -18°C.

  • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -22°C.

  • Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -18°C.

  • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -25°C.

  • Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους για θερμοκρασία έως -25°C.

  • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -30°C.

  • Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους για θερμοκρασία έως -30°C.

  • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -40°C.

  • Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -40°C.

  • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -45°C.

  • Περιστροφική πόρτα ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -45°C.