• Λάστιχο παράθυρου 4mm για πόρτα με πάχος 40mm

  • Λάστιχο παράθυρου 4mm για πόρτα με πάχος 68mm

  • Λάστιχο παράθυρου 40mm για πόρτα με πάχος 68mm

  • Λάστιχο παράθυρου 40mm για πόρτα με πάχος 92mm

  • Παράθυρο διαμέτρου 360mm

  • Παράθυρο διαστάσεων 250x750mm

  • Παράθυρο διαστάσεων 400x600mm