ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ


 • Μεντεσές αλουμινίου δεξιός για πόρτα πάχους 40mm, Service Door...

 • Μεντεσές αλουμινίου αριστερός για πόρτα πάχους 40mm, Service Door...

 • Μεντεσές ανοξείδωτος για πόρτα πάχους 40mm, Service Door...

 • Μεντεσές με πίρο για πόρτα πάχους 40mm, Va & Vieni...

 • Μεντεσές H=58mm, RAL7004 για πόρτα πάχους 60-100mm, 500TN / 603LWT...

 • Μεντεσές 3D, RAL7004, ρυθμιζόμενος, 500TN / 603LWT / 604LWT /740LWT...

 • Ράουλο μπράτσο πλαστικό δεξιό, 480PT / 480TN / 480LT...

 • Ράουλο μπράτσο πλαστικό αριστερό, 480PT / 480TN / 480LT...

 • Ράουλο ολίσθησης αριστερό, πόρτας 240S-AM

 • Ράουλο ολίσθησης δεξιό, πόρτας 240S-AM

 • Ράουλο με μπράτσο ανοξείδωτο δεξιό, 480PT / 480TN / 480LT...

 • Ράουλο με μπράτσο ανοξείδωτο αριστερό, 480PT / 480TN / 480LT...