ΛΑΣΤΙΧΑ


  • Λάστιχο περιμετρικό για πόρτες με πάχος 68mm, 500TN / GV5 / 480PT...

  • Λάστιχο περιμετρικό για πόρτες με πάχος 92-121mm, 740LWT / 480TN / 480LWT...

  • Λάστιχο περιμετρικό με υποδοχή για αντίσταση για πόρτες κατάψυξης, 603LWT / 604LWT / 480LT...

  • Λάστιχο κάθετο πλαϊνό για πόρτες Va & Vieni...

  • Λάστιχο κάθετο πλαϊνό για πόρτες Va & Vieni(inox)...

  • Λάστιχο σκούπα για πόρτες με πάχος 68mm 500TN / GV5 / 480PT...

  • Λάστιχο σκούπα για πόρτες με πάχος 92-121mm 603LWT / 604LWT / 740LWT...

  • Λάστιχο σκούπα με υποδοχή για αντίσταση 480LWT / 485LWT /...