• Χερούλι αλουμινίου, Service Door

 • Χερούλι ανοξείδωτο, Service Door

 • Προστατευτικό bumper ύψους 150mm, Va & Vieni

 • Προστατευτικό bumper ύψους 500mm, Va & Vieni

 • Προστατευτικό bumper ύψους 1000mm, Va & Vieni

 • Εξωτερικό κλείστρο με κλειδαριά, 500TN / 603LWT / 604LWT....

 • Εσωτερικό κλείστρο CSI, 500TN / 603LWT / 604LWT....

 • Πίρος σύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού κλείστρου.

 • Χερούλι εξωτερικό πλαϊνό ανοξείδωτο, 480PT / 480TN / 480LT...

 • Χερούλι εσωτερικό, 480PT / 480ST / 240S-AM...

 • Χερούλι εξωτερικό πλαϊνό αλουμινίου, 480PT / 480S...

 • Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού, δεξί, 480PT / 480LT / 480TN...