ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ


  • Ηλεκτρική θερμική αντίσταση 30W/m-220V

  • Ηλεκτρική θερμική αντίσταση 30W/m-24V