• Περιστροφική πόρτα με διακίνηση ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

  • Συρόμενη πόρτα με κάσωμα & με διακίνηση ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.

  • Συρόμενη πόρτα με διακίνηση ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως 1°C.